Alle innlegg av Tom Olberg

Innkalling til årsmøte 2021

Generalforsamling i Nordre Brevig Vel blir avholdt
Lørdag 21.08.2020 kl 11.00 i Son kulturkirke.

Styret i Nordre Brevig vel innkaller til Generalforsamling i vellet.

Dersom du ikke er vaksinert mot covid 19 eller har oppholdt deg i ett land/region som på møtedagen er merket som orange/rød sone, så ber vi deg om å ta de nødvendige forbehold som beskrevet på www.fhi.no sine hjemmesider. Ettersom vi fremdeles har en del smitte i samfunnet vil det i år ikke være noen beverting. Ta med egen
drikke/niste dersom det er ønskelig.

Dørene åpnes kl 11:00.  Registrering vil gjøres i døren og listen vil lagres i 10 dager.
Møtestart kl 11:20.

Saksliste:
1. Konstituering:
a. Åpning
b. Navneopprop / liste
c. Godkjenning av innkalling og saksliste
d. Valg av møteleder
2. Årsmeldingen – gjennomgang av punkter
3. Regnskap 2021 – med revisjonsberetning
4. Fastsettelse av kontingent for 2021.
5. Innkomne forslag. Forslag må være sendt styret 1 uke før møtet,           benytte gjerne: post@nordrebrevigvel.no.
6. Valg

Vellet er avhengig av at beboere engasjerer seg, det skal i år velges ny leder, nye styremedlemmer, ny valgkomite samt varamedlemmer til styre. Vi ber deg som har noe tid og energi til overs om å kontakte valgkomitéen via ovennevnte e post dersom du kan tenke deg å bidra i arbeidet vellet gjør. Vedlagt følger styrets årsberetning, samt kopi av regnskap.

Årsberetning NBV 2020 2021

NBV Regnskap 2020

På vegne av styret.
Aage Andersen

Årsmøte Nordre Brevig Vel 2021.

Kjære medlemmer

Vi lever fremdeles i en omskiftende og usikker hverdag ifb med Korona viruset og hvilke aktiviteter som kan gjennomføres.

Styret har i løpet av våren fulgt nøye med på utviklingen rundt smittevernregler ifb med forberedelser til årsmøtet for 2021. Basert på råd og gjeldene regler har styret besluttet at årsmøtet utsettes til august 2021.

Vi velger å gjøre dette pga følgende situasjon.

Pr i dag er det krav om minimum 2 meters avstand mellom alle møtedeltakere og god ventilasjon. Det har vist seg vanskelig å finne egnet møtelokale hvor vi kan imøtekomme disse reglene og anbefalingene.

Digitale verktøy i bruk til ett eventuelt årsmøte avhenger at alle kan koble seg opp, det ser vi på som en urealistisk løsning.

Styret har til hensikt å sende ut årsberetning og endelig innkalling så snart vi har fått en endelig bekreftelse på sted. Vi satser på at når vi kommer til august så er situasjonen ifb med Korona noe mer normalisert, flere vil ha blitt vaksinert og vi håper å kunne gjennomføre ett normalt årsmøte. Vi er innforståtte at dette ikke er i henhold til NBV sine vedtekter, men ber om alle sin forståelse for denne beslutningen.

 

Med vennlig hilsen

Styret Nordre Brevig Vel.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING – 2021

Årsberetning NBV 2020 2021

NBV Regnskap 2020

Årsmøte Nordre Brevig Vel 2020

Kjære medlemmer

Vi lever i dag i en omskiftende og usikker hverdag ifb med Korona  viruset og hvilke aktiviteter som kan gjennomføres.

Styret har i løpet av våren fulgt nøye med på utviklingen rundt smittevernregler ifb med forberedelser til årsmøtet for 2020. Basert på råd og gjeldene regler har styret besluttet at årsmøte utsettes til 16 august.

Vi velger å gjøre dette pga følgende situasjon.

Pr i dag er det krav om minimum 1 meters avstand mellom alle møtedeltakere og god ventilasjon. Det har vist seg vanskelig å finne egnet møtelokale hvor vi kan imøtekomme disse reglene og anbefalingene.

Digitale verktøy i bruk til ett eventuelt årsmøte avhenger at alle kan koble seg opp, det ser vi på som en urealistisk løsning.

Videre er det ingen av de egnede møtelokalene sine utleiere som vil bekrefte en boking av lokaler før oppdaterte smitteverns regler publiseres den 15 juni.

Styret har til hensikt å sende ut årsberetning og endelig innkalling så snart vi har fått en endelig bekreftelse på sted. Vi satser på at når vi kommer til 16 august så er situasjonen ifb med Korona noe mer normalisert, slik at vi kan gjennomføre ett normalt årsmøte. Vi er innforståtte at dette ikke er i henhold til NBV sine vedtekter, men ber om alle sin forståelse for denne beslutningen.

Med vennlig hilsen

Styret Nordre Brevig Vel

Generalforsamlingen 2019

Den vil bli avholdt på Son Kro – annen etasje søndag 16.6.2019 kl 12.00

Saksliste:

1.   Konstituering:

      a.   Åpning.
      b.   Navneopprop  – signeringsliste.
      c.   Godkjenning av innkalling og saksliste
      d.   Valg av møteleder.

2.   Årsmeldingen – gjennomgang av punktene.

3.   Regnskap med revisjonsberetning.

4.   Fastsettelse av kontingent for 2019/2020.
     Styrets forslag er kr. 0,-

5.   Innkomne forslag.
       Forslag må være sendt styret 1 uke før møtet.

6.   Valg.

For styret
Harald O. Osvold
Leder