Innkalling til årsmøte 2021

Generalforsamling i Nordre Brevig Vel blir avholdt
Lørdag 21.08.2020 kl 11.00 i Son kulturkirke.

Styret i Nordre Brevig vel innkaller til Generalforsamling i vellet.

Dersom du ikke er vaksinert mot covid 19 eller har oppholdt deg i ett land/region som på møtedagen er merket som orange/rød sone, så ber vi deg om å ta de nødvendige forbehold som beskrevet på www.fhi.no sine hjemmesider. Ettersom vi fremdeles har en del smitte i samfunnet vil det i år ikke være noen beverting. Ta med egen
drikke/niste dersom det er ønskelig.

Dørene åpnes kl 11:00.  Registrering vil gjøres i døren og listen vil lagres i 10 dager.
Møtestart kl 11:20.

Saksliste:
1. Konstituering:
a. Åpning
b. Navneopprop / liste
c. Godkjenning av innkalling og saksliste
d. Valg av møteleder
2. Årsmeldingen – gjennomgang av punkter
3. Regnskap 2021 – med revisjonsberetning
4. Fastsettelse av kontingent for 2021.
5. Innkomne forslag. Forslag må være sendt styret 1 uke før møtet,           benytte gjerne: post@nordrebrevigvel.no.
6. Valg

Vellet er avhengig av at beboere engasjerer seg, det skal i år velges ny leder, nye styremedlemmer, ny valgkomite samt varamedlemmer til styre. Vi ber deg som har noe tid og energi til overs om å kontakte valgkomitéen via ovennevnte e post dersom du kan tenke deg å bidra i arbeidet vellet gjør. Vedlagt følger styrets årsberetning, samt kopi av regnskap.

Årsberetning NBV 2020 2021

NBV Regnskap 2020

På vegne av styret.
Aage Andersen