Tønnesveien Veilag

Oppretting av veilag i Tønnesveien.

Den 13 oktober 2014 kl 1900 ble det avholdet møte i Tønnesveien 27 vedrørende oppretting av ett veilag i Tønnesveien. 

Tilstede var Øystein Fuglesang  Oeystein@agsbatteri.no

Aage Andersen Aage.andersen@roche.com

Dag Johnsen Dag@h1.no

Egil ****** Egil@lc.no

I møtet ble det diskutert hvordan man kunne opprette ett veilag, og om det er hensiktsmessig med den eier konstellasjonen det er i Tønnesveien. 

Det ble besluttet at man forsøker å komme i dialog med kommunen, for å formalisere en avtale om vedlikehold, samt opprette faste kontaktpunkter hos kommunen og i Tønnesveien.

Det er mye mulig at den(de) kontaktpersonen(e) bør velges på ordinært årsmøte i vellet for fremtiden.

Øystein Fuglesang tar nå i første omgang kontakt med kommunen og forsøker å få avtalt ett møte med de før utløpet av oktober. I ett møte vil representanter fra denne gruppen møte kommunen sammen.  Målet her er å få en skriftlig avklaring og avtale med kommunen om vedlikehold og kontaktpunkter.

Utfallet av ett slikt møte vil gi oss ett utgangspunkt for om det er behov for å jobbe videre med ett veilag. De vurderinger som må gjøres rundt dette, må gjøres i samarbeide med alle oppsittere som kan bli berørt dersom dette skulle bli løsningen.

Son 13.10.2014

ToresReferat 14.6.2015