Brevigbukta Bryggesameie

Sameiet har 26 båtplasser. Max. størrelse 20 fot. Båtutsetting 1 april, opptak innen 15 november. Styret varsler hvis avvik forekommer.  Ta kontakt med en av de tre på siden hvis spørsmål. Landgangen er satt ut og styret i BB har sendt ut mail til alle medlemmer. Husk ordensregler og dugnadsplikten.

Ordensregler BB

Org. nr. 996 057 836
Bankkonto: 10804716101
Styret:
Formann Jan R. Halstvedt
jarahal@getmail.no
Kasserer Tommy Svelland
Tommy.svelland@schneider-electric.com
Sekretær Dag Johnsen
dajohns@online.no

BBs båthavn med 26 plasser