Tønnesveien Vann- og Avløpssameie

Status for anlegget for 18 eiendommer i Tønnesveien var ferdig i 2010, og at det er lagt opp til at f.eks Storholmen kan kople seg på med sjøkabel hvis de er interessert.

Spørsmål kan rettes til: Johan Henrik Vister