Årsmøte Nordre Brevig Vel 2020

Kjære medlemmer

Vi lever i dag i en omskiftende og usikker hverdag ifb med Korona  viruset og hvilke aktiviteter som kan gjennomføres.

Styret har i løpet av våren fulgt nøye med på utviklingen rundt smittevernregler ifb med forberedelser til årsmøtet for 2020. Basert på råd og gjeldene regler har styret besluttet at årsmøte utsettes til 16 august.

Vi velger å gjøre dette pga følgende situasjon.

Pr i dag er det krav om minimum 1 meters avstand mellom alle møtedeltakere og god ventilasjon. Det har vist seg vanskelig å finne egnet møtelokale hvor vi kan imøtekomme disse reglene og anbefalingene.

Digitale verktøy i bruk til ett eventuelt årsmøte avhenger at alle kan koble seg opp, det ser vi på som en urealistisk løsning.

Videre er det ingen av de egnede møtelokalene sine utleiere som vil bekrefte en boking av lokaler før oppdaterte smitteverns regler publiseres den 15 juni.

Styret har til hensikt å sende ut årsberetning og endelig innkalling så snart vi har fått en endelig bekreftelse på sted. Vi satser på at når vi kommer til 16 august så er situasjonen ifb med Korona noe mer normalisert, slik at vi kan gjennomføre ett normalt årsmøte. Vi er innforståtte at dette ikke er i henhold til NBV sine vedtekter, men ber om alle sin forståelse for denne beslutningen.

Med vennlig hilsen

Styret Nordre Brevig Vel