Generalforsamlingen 2019

Den vil bli avholdt på Son Kro – annen etasje søndag 16.6.2019 kl 12.00

Saksliste:

1.   Konstituering:

      a.   Åpning.
      b.   Navneopprop  – signeringsliste.
      c.   Godkjenning av innkalling og saksliste
      d.   Valg av møteleder.

2.   Årsmeldingen – gjennomgang av punktene.

3.   Regnskap med revisjonsberetning.

4.   Fastsettelse av kontingent for 2019/2020.
     Styrets forslag er kr. 0,-

5.   Innkomne forslag.
       Forslag må være sendt styret 1 uke før møtet.

6.   Valg.

For styret
Harald O. Osvold
Leder