Årsmøte Nordre Brevig Vel 2021.

Kjære medlemmer

Vi lever fremdeles i en omskiftende og usikker hverdag ifb med Korona viruset og hvilke aktiviteter som kan gjennomføres.

Styret har i løpet av våren fulgt nøye med på utviklingen rundt smittevernregler ifb med forberedelser til årsmøtet for 2021. Basert på råd og gjeldene regler har styret besluttet at årsmøtet utsettes til august 2021.

Vi velger å gjøre dette pga følgende situasjon.

Pr i dag er det krav om minimum 2 meters avstand mellom alle møtedeltakere og god ventilasjon. Det har vist seg vanskelig å finne egnet møtelokale hvor vi kan imøtekomme disse reglene og anbefalingene.

Digitale verktøy i bruk til ett eventuelt årsmøte avhenger at alle kan koble seg opp, det ser vi på som en urealistisk løsning.

Styret har til hensikt å sende ut årsberetning og endelig innkalling så snart vi har fått en endelig bekreftelse på sted. Vi satser på at når vi kommer til august så er situasjonen ifb med Korona noe mer normalisert, flere vil ha blitt vaksinert og vi håper å kunne gjennomføre ett normalt årsmøte. Vi er innforståtte at dette ikke er i henhold til NBV sine vedtekter, men ber om alle sin forståelse for denne beslutningen.

 

Med vennlig hilsen

Styret Nordre Brevig Vel.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING – 2021

Årsberetning NBV 2020 2021

NBV Regnskap 2020