Søndre del av Sauholmen

Sauholmen og sundet sett fra vårt område

Forsiktig med grunnene! Ta til babord (venstre) når du kommer ut av sundet for å unngå de.