Mossesundet

Mossesundet sett fra Brevikbukta. Stupebrettet og brygga til høyre.