Postkasser

Krysset Tønnesveien og Skutebauveien. Nedkjøring til stranda. Obs det er bom før stranda, parker ved kirken eller Spa

Innkjøring til Skutebauen